KU-alliansen besökte länet

Ledadamöterna från KU fick varsin t-shirt med tydligt budskap.

LINKÖPING (LT)

När alliansen i konstitutionsutskottet besökte Finspång och Linköping valde man att fokusera på ett par aktuella frågor. KU ansvarar för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och KU-alliansen har lagt en rad förslag på ytterligare åtgärder för att motverka extremism och radikalisering.
– Därför är det viktigt att veta hur situationen ser ut i olika delar av Sverige, sa Andreas Norlén, östgötsk riksdagsledamot (M) och ordförande i konstitutionsutskottet, inför mötet.

BO BÄCKMAN

Share