Kulturarvspris till Gunbritt Monell

Östergötlands Arkivförbund har beslutat att utdela 2016 års Kulturarvspris till Gunbritt Monell i Horn.

I motiveringen kan vi läsa: ”Gunbritt har i 60 år lyft socknarna Horns och Hycklinges historia, först som en av initiativtagarna till Horns hembygdsförening och senare inom föreningens efterträdare Södra Kinda bygdegille.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160422

Share