Kustnära trivsel

Det är ett fint kustnära läge. Bostad och ekonomibyggnader däribland en lösdriftsladugård från 2007 hör till den här fastigheten om totalt 42 hektar. Välkommen till Almviksvägen 14 som är veckans gård till salu.

Mellan Västervik och Gamleby utgörs den nordöstra sidan till stor del av Gamlebyviken och den härliga skärgården. Åt sydväst är det fastland med sjöar, skog och jordbruksmark. Landskapet är vackert och bitvis av den där sorten som man skulle kunna beskriva som traditionell landsbygd.

Det kustnära läget sätter en försiktig prägel på trakten tills man når mer strandnära lägen. Orten Almvik med service som café, restaurang, kommunal badplats, förskola och buss finner man mitt emellan Gamleby och Västervik. Almvik har sin norra gräns direkt mot Almvikens vatten och några hundra meter åt öster på andra sidan näset kan man njuta av vyerna över Törnviken som även den är en del av, en avstickare från Gamlebyviken. Mitt emot Almvik, på andra sidan vattnet, finns det omtalade Segers gärde med herrgård och naturområden.

Veckans gård, Almviksvägen 14, är belägen i Almvik och vid vägen som går genom själva Almvik. Den omges av såväl jordbruksmark som bebyggelse. Här är landsbygden en del av orten. Från flera platser kan man se Gamlebyviken.

Bostadshuset från 1840 är i två plan med källardel. Badrum och hall byggdes till under 50-talet. Den taxerade boarean är 120 kvadratmeter och fördelas på fyra rum och kök. Huset värms med vattenburen värme från vedpanna. Bostaden har kommunalt vatten och avlopp. Fasaden har eternitplattor. Verandan med vitmålat räcke som bär upp ett kupigt tak sätter sin trivsamma prägel på intrycket av huset i en generöst tilltagen trädgård.

Till fastigheten hör ett antal ekonomibyggnader. Den nya stallbyggnaden om 1 008 kvadratmeter är en lösdriftshall från 2007. Här finns även sådant som en gödselplatta och en mindre kontorsbyggnad. Det som kallas Lösdriftsstall två har en djurdel på tolv gånger åtta meter och plats för 25 djur. Byggnaden har vagnsbod och skulle. Ladugård tre är av äldre modell och har elva platser för uppbundna djur samt tjurbox och tio djupströplatser.

På gården finns också en ”multifunktionell” mindre byggnad: verkstad, förråd och före detta drängstuga. I en del av den här byggnaden inryms vedpannan och ackumulatortankar. Härifrån går även kulverten in till bostadshuset.

Fastighetens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt 41,5 hektar. Skogsmarken utgör 19,1 hektar. Den har ett virkesförråd om 2 200 skogskubik och en medelbonitet på 5,7. Inägomarken omfattar 20,3 hektar. Utöver den egna marken finns 6 skriftliga arrenden om 130 hektar som kan övertas av ny ägare.

Almviksvägen 14 har ett vackert skönt läge i en kustnära bygd med både Västervik och Gamleby inom bekvämt avstånd. Det finns ett stort utbud av aktiviteter utöver de som själva naturen och skärgården erbjuder.

Även försäljningen erbjuder alternativ. Säljaren, som säljer på grund av pension, är öppen för olika lösningar för försäljningen. Köparen kan ta över arrendemark, djurbesättning och eller inventarier, eller bara köpa gården som sådan. Det här är verkligen möjligheternas gård.

Text: BO BÄCKMAN

Share