Kyrka i medeltida socken

Östra Eneby kyrka är en mycket välbesökt förrättningskyrka.

ÖSTRA ENEBY (LT)

Östra Eneby är en medeltida socken som år 1916 kom att ingå i Norrköpings stad. Under 1800-talet fanns där tegelbruk, såg, kvarn, växthus och en asfaltsfabrik. Socknens huvudnäring var dock jordbruk med stora egendomar som Leonardsberg, Ringstad och Klinga.

Runt Östra Eneby kyrka har det byggts upp villaområden och strax intill kyrkan ligger den gamla skolan som är ombyggt till församlingshem.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170210

Share