Kyrkoherden är äntligen på plats

Mats A Sverker på nya jobbet som kyrkoherde i Ydre församling. Han tror på en god framtid för både kyrkan och alla som lever och bor i Ydre.

YDRE (LT)

Turerna kring en ordinarie kyrkoherdetjänst i Ydre nya pastorat har varit både många och långa. Men äntligen har det klarnat och för att travestera ur Selma Lagerlöfs Gösta Berlings Saga kan man utbrista ”Äntligen stod prästen i predikstolen”.

Vi pratar om prästen och den i Ydre nyinstallerade kyrkoherden Mats A Sverker från Linköping.

Text och bild: BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170203

Share