Lärorik Centerkurs i Östergötland

Deltagarna från Mjölby centerkrets är igång och arbetar med uppgiften.

Centerkretsarna i västra Östergötland hade en lärorik lördag i Mjölby. Mattias Hjerpe, Linköpings universitet, inledde ett arbetspass med rubriken Hur stärker vi oss själva för att kunna föra ut vårt budskap.

Han utgick från vad som kommer att hända om vi inte når klimatmålet med max två graders uppvärmning och vad som då kommer att hända i våra kommuner.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170331

Share