Läsprojektet i Mukimbungu

Under förstudien för alfabetiseringsprojektet gjordes bland annat en omvärldsanalys. Här är det Mina Maluampengi Henriette och Mansanga Albert Mozee som grubblar över en av frågorna.

Kindaförsamlingar drar igång stort alfabetiseringsprojekt i Kongo-Kinshasa

KINDA (LT)

Kan du tänka dig att inte kunna läsa, skriva och räkna? För oss är det en självklarhet men faktum är att 795 miljoner av världens ungdomar och vuxna inte kan det, och de flesta av dem är kvinnor. Den insikten har fått två frikyrkoförsamlingar i Kinda att tillsammans med två andra församlingar satsa på ett alfabetiseringsprojekt i…

Text och bild: JAN HULTMAN

Share