Lättare att parkera i centrum

700 nya parkeringsplatser kommer att underlätta

Norrköping utökas med 700 platser för bilar där pendlarparkeringarna kompletteras med cykelboxar. Karin Jonsson (C) är en av de som varit med om att lösa problemet.

NORRKÖPING (LT)

Norrköpings stad står under ständig förändring. Det byggs som aldrig förr vilket får konsekvenser för den bilburne då det är svårt att hitta parkeringsplatser. De som känner sig mest drabbade är boende i centrum och på Söder som efter arbetstid upptäcker att den…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share