Ljuset lyser i mörkret,

och mörkret har inte övervunnit det

Biskop Martin Modéus.

Evangelisten Johannes ord skulle kunna vara en beskrivning av den syn som snart möter oss på våra kyrkogårdar. Lågor från tusentals minnesljus fladdrar vid gravvårdar och i minneslundar. Inne i kyrkor strålar det från ljusbärarna där människor tänt ljus för nära och kära…

Martin Modéus Biskop i Linköpings stift. Bild: ZANDRA ERIKSHED

Share