Lokaltrafiken på räls

I museet kunde vagnar från olika tider ses.

NORRKÖPING (LT)

I oktober, närmare bestämt söndagen den 15:e, gick en nostalgifärd från Linköping till Norrköping och spårvägsmuseet där.

Det var medlemmar från Museiföreningen Wadstena Fågelsta järnväg och Järnvägarnas museiförening i Linköping som tillsammans företog en charterresa med en av Harald Gustafssons veteranbussar av årsmodell 1965.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171110

Share