Lönsamt skogsbruk

Mangårdsbyggnad, drängstuga samt ekonomibyggnader ingår i fastigheten. Hit hör också 91 hektar mark varav 77 utgörs av skog. Jakt och kräftfiske följer köpet. Välkommen till Vårum som är veckans Gård till salu.

Överum som även kallas ”den vita staden” är en gammal bruksort. Platsen omnämndes redan 1390 med stavningen Öfarrum. Det skulle dock dröja till 1655 innan brukets tillkomst. Idag är Överums Bruk AB en stor tillverkare av lantbruksmaskiner, i första hand plogar, gödsel- och såmaskiner.

Väster om Överrum utgörs landskapet av mycket skog och sjöar. Här och var finns gårdar och öppen jordbruksmark. I den här bygden finner man även veckans gård, Vårum. Den ligger i Kalmar län men mycket nära länsgränsen till Östergötland. Några kilometer västerut kommer man till den gamla hälsokällan Drabo vid sjön Björkerns östra ände i Kinda kommun. Norrut är det ungefär lika nära till Åtvidabergs kommun där man snart finner Önhult.

Byggnationen på gården är samlad och består av en mangårdsbyggnad, en drängstuga samt ekonomibyggnader. Mangårdsbyggnaden som är uppförd på torpargrund har en vacker glasveranda i två våningar vilken ger en trevlig karaktär åt byggnaden. Mellan första och andra våningens glasveranda finns en trappa. Boytan anges till 110 kvadratmeter. Huset värms i första hand med elradiatorer.

På nedre plan finner man bland annat ett kök med vedspis och äldre charmig spiskåpa samt en sal med öppen spis i en angränsande sovrumsdel. Övervåningen inrymmer sådant som två mindre sovrum, en sal med öppen spis och ett kök, aningen mindre än det på första våningen.

Den före detta drängstugan har en byggnadsyta om 35 kvadratmeter. Huset renoverades och byggdes ut 1990. Idag finns en kokvrå, ett allrum och ett sovrum. Liksom mangårdsbyggnaden värms stugan med elradiatorer.

Ladugården är uppförd 1941 inrymmer bland annat ett utrymme inrett som gäststuga. Här finns även ett utrymme med dusch med varmvattensberedare. Det finns också stora öppna ytor både nere och uppe. På gården finns fler byggnader såsom en friggebod på plintar, en bod i två plan, ett vedskjul, ett kallgarage samt en jordkällare.

Fastighetens totala areal uppgår enligt fastighetsregistret till 90,7 hektar och enligt skogsbruksplanen till 90,9 hektar. Av landarealen utgör inägomarken 4,1 hektar. Åkermarken är för närvarande är utarrenderad till en granne.

Skogsbruksplanen från 2014 anger den produktiva skogsmarken till 76,8 hektar och virkesförrådet till 10 900 skogskubik och en medelbonitet till 6,1. Skogen är barrdominerad med 48 procent tall och 40 gran. Fastighetens skogsbilvägar uppges hålla bra standard.

På markerna finns möjlighet till jakt på älg, dovhjort, vildsvin och rådjur. Jakttorn och åtlar följer dock inte fastigheten. Det ingår även kräftfiske i Nedre Kroksjön.

Vårum är en skogsgård med bra förutsättningar för ett lönsamt skogsbruk. Den erbjuder även fina jaktupplevelser i en bygd som är känd för bra viltstammar. Bygden är också fylld av möjligheter till andra naturupplevelser. För den historiskt och kulturellt intresserade finns ett bra utbud i bygden och i de närliggande orterna. Kindabygden finns i väster, Åtvidaberg i norr och skärgården når man ett par mil österut. Härifrån når man mycket.

Text: BO BÄCKMAN

Share