Luciafirande, tack och tårta

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Andersson och kommunchef Pä? r Franson flankerar ”25-åringarna” Karin Nyström och Berit Lindqvist.

RYDSNÄS (LT)

Årets sista kommunfullmäktige hölls i Rydängskyrkan, Rydsnäs och blev ett kort sammanträde utan debatt som avslutades med smörgås och tårta samt ett mycket vackert och välklingande luciatåg av Ydreskolans lucia Maja Afzelius med tärnor och stjärngossar.

Kantor Gunilla Isacsson Book och kulturskolans rektor Svante Sigurdsson hade svarat för repetitioner och bidrog med ackompanjemang.

Text och bild: BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113

Share