Med dubbla syften

Mo gård har flera olika inriktningar i vårdsyfte

Sussi Johannesson med sin assistent Orvis visar en nyanlagd Tagetes i mängd. vinbärslund.

FINSPÅNG (LT)

På Mo gård utanför Finspång har man på ett utmärkt sätt kombinerat sin stöd och LSS-verksamhet för personer med funktionsnedsättning, med att driva en fullt konkurrenskraftig handelsträdgård. Dessutom i en fantastisk miljö.

Mo gård driver flera olika verksamheter inom stöd och service samt behandling. Däribland Mo gård LSS, Mo gård HVB och Mo gård gymnasiesärskola

Mo Gård är en stiftelseägd non-profit verksamhet som erbjuder tjänster inom stöd och service, behandling, utbildning samt kunskapsstöd. Fokusområden är kommunikation och funktionsnedsättning, förstaspråket här är därför teckenspråk.

Den vackra huvudbyggnaden från 1909

En non-profit verksamhet innebär att organisationen inte är vinstdrivande. Denna typ av verksamhet delar inte ut sina eventuella vinster till ägare eller aktieägare, utan dessa används istället för att utveckla den egna verksamheten.

”Individens behov, förutsättningar och önskemål är alltid utgångspunkten i arbetet och kommunikation eller stöd i kommunikationen är en viktig del i att skapa rätt förutsättningar för ett gott liv”, skriver man på sin hemsida

Dagens ämne är dock daglig verksamhet och specifikt Handelsträdgården i Doverstorp. Här drivs plantor upp från frö, skolas ut i drivbänkarna och säljs slutligen till allmänheten som vid vilken handelsträdgård som helst. Skillnaden är att det är killar och tjejer från våra LSS-boenden som tillsammans med anställd personal jobbar i verksamheten.

Färdigt för leverans.

– Alla jobbar efter sitt intresse och sin förmåga, men en handelsträdgård med stora parkområden och tillhörande skapande verksamhet har bra arbetsuppgifter för nästan alla, berättar Sussi Johannesson som är kontaktansvarig för trädgården. Här kan man välja den arbetsuppgift som passar bäst. Kanske tycker någon bäst om fysiskt arbete som att klippa gräs, klyva ved eller vanligt trädgårdsarbete. Eller så gillar någon att jobba inne med att så frön och plantera blommor. Hos oss följer man hela processen från liten planta till att stå i kassan och sälja den färdiga växten. Allt i sin egen takt och med hjälp av sin  närperson eller personalen i Blomhuset. Alla får dessutom ersättning för sin möda, berättar Sussi som verkligen brinner för sitt arbete.

– Tänk att få arbeta med något som man känner gör skillnad för andra människor och dessutom i en sådan här härlig miljö, fortsätter hon och visar med stolthet upp den ena fina platsen efter den andra i den stora parken.

Tagetes i mängd.

– Under året har vi en hel del temadagar när vi bedriver särskilda aktiviteter i parken, exempel är hälsodag, midsommarfest och anhörigdag, berättar Sussi.

– En rolig detalj är att vi från vårt vedhuggeri levererar veden till ångbåten Kristina, det stoltaste skeppet i Finspångs kommun.

Som framgår av bilderna är miljön såväl inuti som utanför växthusen helt fantastisk och som en pampig centralbyggnad uppe på höjden ligger det fina corps-de-logiet byggt 1905 – 1909 av storbyggmästare Karl August Rask från Vånga. Huset inrymmer numera matsalar/restaurang samt administrationens kontor.

Text och bild: LASSE JOHANSSON

Share