Med goda sidoinkomster

gts65

KlocKrIKe (lT)

Här finns en stor fin mangårdsbyggnad och en flygelbyggnad som även den är bostad. En ladugård med hästboxar och stora förrådsmöjligheter. Lite skog och åker hör till. Välkommen till Tororp som är veckans gård till salu.

Klockrike kan med rätta räknas som att ha ett centralt läge i slättbygden. ”Mittemellan allt” är inte sällan bättre än ”mitt i” då man når mycket mer såhär. Bor man dessutom på en bra ort och i en trevlig aktiv närbygd är det ännu bättre. Den härliga slätten och närheten till mellanbygden gör läget riktigt bra. Fornåsavägen som passerar genom byn erbjuder goda kommunikationer till Motala och Linköping.

På webbplatsen www.klockrike.se kan man läsa om namnet Klockrikes ursprung. Som vanligt med ortsnamn bör man gissa, inte hävda, först och läsa sedan. Man har oftast fel på ett kul sätt och blir överraskad.

”Det är troligt att det tidigare funnits ett kapell där Klockrikes första kyrka byggdes. Under denna tid kallades platsen Klockarens ekeskog vari namnet Klockrike har sitt ursprung.” står det på hemsidan. Vidare berättas om att stavningen förändrats. 1345 var det Klokkarike, 1368 Klokkoryke, 1405 Clokkkorike och på 1500-talet Clockari. På något vis är den tidigaste kända stavningen mest lik dagens.

Veckans gård, Tororp, har ett bra så kallat skyltläge. Den är belägen nära Fornåsavägen vid korsningen mellan den och Klockrikevägen. För den som har tankar på någon form av försäljning eller liknande kan det knappast bli bättre läge då trafiken förbi även går mot Borensberg.

Mangårdsbyggnaden från år 1900 är i 1,5 plan. Den har totalrenoverats och byggts till i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Det mesta gicks igenom och eller byttes ut. Sedan dess har förstås fler uppdateringar av byggnaden gjorts. Bland dessa kan nämnas en ny vattenrening samt solvärmepaneler åren 2012- 14.

Boytan är 254 kvadratmeter. Huset värms med vedeldning och solpaneler. Något som utmärker huset är dess bevarade gamla glasveranda som är makalöst fin. Planlösningen är luftigt öppen. Man kan andas lätt i det här huset som fullkomligt lockar till boendetrivsel.

Flygeln från 1909 är fastighetens andra bostadshus. Härfinns en boarea om 147 kvadratmeter. Huset renoverades 2001 och fick en invändig totalrenovering 2008. Altanen på baksidan har söderläge.

På gården finns en ladugård med stall med tre boxar och sadelkammare samt enklare grisboxar, goda förrådsmöjligheter med mera. I logdelen finns sådant som spannmålstork, silos och elevator. Magasinet har en garagedel med smörjgrop. och en gjuten gödselplatta, magasin och traktorgarage.

Fastigheten har nio hektar skog några hundra meter väster om gården. Av skogen arrenderas drygt 100 kvadratmeter ut för en 3G-mast och bod. Åkermarken uppgår till sex hektar fördelade på tre skiften varav ett i direkt anslutning till gården. En del av åkermarken är i dagsläget utarrenderad och resterande har använts till bete för hästar. Närmast byggnationen finns två hektar mark som bland annat innefattar trädgården.

Tororp har goda sidoinkomster från sådant som arrenden och kan med fördel utvecklas till en plats där verksamheter såsom försäljning har goda chanser att lyckas. Många gårdar har bra lägen, men en del har bättre och folk tar ofta vägen till Klockrike.

Text: BO BÄCKMAN

Share