Med hänsyn till människor

Nytänkande i partnering och miljötänk

Byggnationen av vårdcentrum Finspång, så som det ser ut idag. Fasaden kläs nu med infärgad vit ballast, ett prisvärt och miljövänligt alternativ.

FINSPÅNG (LT)

Arbetet fortskrider med nybyggnationen av Finspångs nya vårdcentrum utmed Bergslagsvägen. Byggnationen präglas av ett nytänkande i miljöfrågor och ett unikt samarbete, från planeringsstadiet till själva utförandet mellan beställare, Region Östergötland och producent…

Text och bild: AGNETA ÖSTLUND

Share