Med sex delmål mot visionen

Vision Valdemarsvik 2025 har höga ambitioner

– Framtidsvisionen  är ett viktigt verktyg för oss.  Valdemarsviks kommun växer och vi arbetar för att fler ska upptäcka vår kommun och ta del i vår utveckling, säger Monika Hallberg.

VALDEMARSVIK (LT)

Redan år 2011 började kommunen planera Vision Valdemarsvik 2025. På hösten år 2012 blev Visionen I balans med naturen faställd i ett dokument. Ett utkast av dokumentet delades ut till medborgare och företagare som blivit engagerade via öppna inbjudningar. Det gjordes…

Text och bild: EMMA TRYSBERG

Share