Med tåget krymper Sverige

De talade inför den till sista platsen fyllda Wallenbergssalen i Östergötlands museum som inte rymde alla som kommit.

Den till sista platsen fyllda Wallenbergssalen i Östergötlands museum.

LINKÖPING (LT)

Sverigeförhandlingen berättade nyligen på Transportforum i Linköping om förutsättningarna för den planerade höghastighetsjärnvägen. Finansiering och kommersiella förutsättningar stod i fokus när utredningen av den mycket komplexa frågan redovisades.

För första gången redogjorde Sverigeförhandlingens förhandlare HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman för innehållet i sin andra delrapport om höghastighets-järnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160122

Share