Med tåget till Stockholm

Centralstationen Stockholm den 9 november.

Centralstationen Stockholm den 9 november.

LINKÖPING/STOCKHOLM (LT)

De senare årens diskussioner och kritik rörande järnvägen i allmänhet och förseningar i synnerhet bör nyanseras. Som under hösten resande i skilda två väderförhållanden och i två olika ärenden var det två mycket olika resor.

Riksmötets öppnande den 13 september var något man inte ville vara sen till. Med tanke på allt prat om tågförseningar av allehanda orsaker var det självklart att biljetten beställdes med god marginal, minst två timmars utrymme för förseningar. Detsamma gällde ärendet för Stora Ensos lansering av sitt nya byggsystem den 9 november.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning i papperstidningen 161118

Share