Meningsfullt för alla

Från vänster ser vi Emma Dahlgren, Felicia Ulm Bothin, Jennifer Karlsson, Amanda Karlsson, Emma Hall och Maija Suomalainen.

VALDEMARSVIK (LT)

Nu är verksamheten i full gång i den nya ungdomsgården Fabriken i Valdemarsvik. Dessutom fungerar samarbetet i huset, alltså det som kallas Funkishuset, alldeles utmärkt.

Tillsammans med biblioteket, musikskolan och Dansverkstan tas de gemensamma resurserna tillvara för allas bästa.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170310

Share