Milan Lydia tändes på Torpön

Tändningen av milan, döpt till Lydia, lockade många.

YDRE (LT)

På den gamla vackra kolbottnen vid Lomsviken, Torpön, där det förmodligen kolats genom kårhundraden tände nyligen Torpön hembygdsförening sin 15:e mila.

Föreningen vill gärna kunna bevara kolningen och då kunskapen fortfarande finns kvar i bygden och bra grillkol allt mera efterfrågas i vårt moderna samhälle ville föreningen åtminstone vartannat år resa och kola en mila.

Text och bild: BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170915

Share