Minnen från en tid som flytt

Torpnedsättning i Högby 2018 berättar för framtiden

Det är viktigt med förberedelser så att nedsättningen av torpskylten blir ordentligt gjord. Ragnar Andersson kör en av skottkärrorna med sand och spadar.

MJÖLBY (LT)

Många hembygdsgårdar har tagit på sig uppgiften att bevara minnen från gångna tider. I den andan genomförs mycken dokumentation och något som tilldrar sig intresse är atthitta platser för gamla soldattorp. Högby hembygdsförening samlades den 13 maj för att göra en.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN HANS BLOMBERG

Share