Mitt i byn

Skärkind kyrka, ritad av major Justus Weinberg, invigdes 1836 av biskopen i Linköping.

Abraham Nyström anlitades när kyrkan byggdes upp igen

SKÄRKIND (LT)

Skärkind socken omnämndes år 1308 som Skierkind och var före reformationen godsinnehav, så kallat prebende åt biskopen i Linköping.
Mitt i byn ligger den nyklassicistiska kyrkan, ritad av Justus Weinberg från Göteborg.
Kring kyrkan ligger den före detta kyrkskolan som byggdes 1861…

Text och bilder: CARINA LARSSON

Share