Mjölkbönders verklighet i bok

Malin Sundin, 32 år, är mjölkbonde i Orsa där hon sedan några år driver den vid Orsasjön vackert belägna föräldragården där hon är född och uppvuxen. Bild: ROBERT WESSMAN

Malin Sundin, 32 år, är mjölkbonde i Orsa där hon sedan några år driver den vid Orsasjön vackert belägna föräldragården där hon är född och uppvuxen. Bild: ROBERT WESSMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En anonym mjölkbonde kontaktar en kollega som skriver. Han vill att hon blir medförfattare till en bok han gjort ett utkast till. Den angelägna osminkade berättelsen om mjölkbönders verklighet släpptes som bok lagom till mässan på Elmia.

Malin Sundin och en anonym mjölkbonde har lagom till mässan på Elmia släppt en bok med titeln Spilld mjölk. I pressreleasen beskrivs boken som ”En nutidsberättelse om en tid i förändring. Om en hel bransch och en bondefamilj i sönderfall. Konflikter, förtvivlan och svåra beslut med ödesdigra konsekvenser.”.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151120

Share