Mobil vård diskuterades

Tony Ek, ordförande i Riksföreningen Ambulanssjuksköterskor/ RAS och David Liljequist, Förbundsombudsman, Vårdförbundet.

LINKÖPING (LT)

Årets nationella samtal skulle kretsa kring frågan om samverkan mellan ambulanssjukvården och olika vårdgivare. Ambulanssjukvårdens kompetenser är en resurs men den glöms ofta bort istället för att användas.

Region Östergötland och Linköpings universitet bjöd in till årets nationella samtal.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170825

Share