Möte om framtidens vård

De styrande i Ödeshög bjöd in till diskussion

Anita Nilsson, Eva Friberg, Jeanette Andersson och Annika Sundholm lyssnar när Kaisa Karro, ordförande i Region Östergötlands nämnd för hälsa och sjukvård, talar om sjukvård.

ÖDESHÖG (LT)

Det är ett öppet politiskt möte på det nyligen återinvigda matstället 56:an på Storgatan och det ska handla om sjukvård i Ödeshög. Eva Friberg, verksamhetschef på den lokala vårdcentralen, och Kaisa Karro, ordförande i region Östergötlands nämnd för hälsa och sjukvård, är…

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share