Mungiporna upp på Alliansvakan

Spännande valvakor i Söderköping

En positiv Allianskvartett; Peter Karlström (C), Inga-Lill Östlund (L), Anders Eksmo (KD), kanske allra gladast och Annika Altnäs (C).

SÖDERKÖPING (LT)

Valvakan var uppsluppen och positiv på Vänneberga gård där den gångna valperiodens Allians, C, L och KD höll valvaka. Undra på det, när de första delresultaten kom gick det deras väg. I Vidarlokalen där Socialdemokraterna höll sin valvaka var det av naturliga skäl en aning…

Text och bild: OWE BERGGREN

Share