Musik på hembygdsberget

Claes Lindh uppe på stenen, ledde allspelet och inledde spelstämman som sig bör med Lindeskogs gånglåt.

RINGARUM (LT)

Alldeles som traditionen bjuder så öppnades spelstämman med Lindeskogs gånglåt. Denne spelman som bodde alldeles intill Hembygdsberget och skänkte området till Ringarums hembygdsförening i början av 1930-talet.

Genom att musiklärarna Magnus Larsson och Roland Engdahl var på plats med sina unga förmågor så sänktes medelåldern bland de medverkande betydligt.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170707

Share