Närodlat i Agges spjälmöbler

Fantasi och samverkan bakom Trä och tråd utanför Mantorp

Kerstin och Agge avnjuter kaffetåren i det gröna. Då passar den egentillverkade spjälgruppen perfekt.

MANTORP (LT)

På foton och i filmer av äldre årgångar kan man då och då se miljöer och scener med vita trädgårdsmöbler av gammalt snitt, så kallade spjälmöbler.  Hos Kerstin och Agge Larsson i Viby Nygård utanför Mantorp kan man även i vår tid inta sin kaffetår i en sådan nytillverkad trädgårdsmöbel av modell spjälgrupp. Agge är snickaren med…

Text och bild: HANS BLOMBERG

Share