Natomedlemskap eller samarbeten

Landshövding Elisabeth Nilsson vid panelen. Christian Dahlgren Östgöta Correspondenten, lektor Jacob Westberg samt Wiesław Tarka, Polens ambassadör i Sverige

LINKÖPING (LT)

Allmänna försvarsföreningens höstseminarium kretsade kring läget i Östersjöområdet. Ämnet är mycket aktuellt då den säkerhetspolitiska situationen successivt försämras. Bör då Sverige gå med i Nato eller söka andra allianser?

Det var ett angeläget och tyvärr väldigt aktuellt ämne som behandlades på Allmänna försvarsföreningens höstseminarium.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171208

Share