Nattis för barn som behöver

Roger Åkessons egna erfarenheter gällande barnomsorgen gav upphov till en motion om dygnet runt-förskola.

NORRKÖPING (LT)

År 2014 separerade Roger Åkesson (M), andre vice ordförande i utbildningsnämnden i Norrköping, från sin dåvarande fru. Genast upptäckte han hur problemen hopade sig i samband med barnomsorgen.

– Jag är skiftarbetare vilket betyder att jag arbetar både dagtid och nattetid. Jag är i stort behov av barnomsorg för vårt gemensamma barn som har växelboende hos mamman och mig varannan vecka.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170602

Share