Naturreservatet blir allt bättre

Här med utsikt över fågelsjön Aren kan Thomas Johansson och andra se bland annat fiskljuse.

VÄSTRA HARG (LT)

I Västra Harg finns ett gott exempel på hur man med väl fungerande samarbete kan skapa ett välkomnande naturreservat. Markägarna som Linköpings stift och även privata ägare, de kringboende och då inte minst de lokala föreningarna har bidragit till den positiva utvecklingen.

Området är idag med sina 345 hektar länets största skyddade område med biologiskt värdefull lövskog.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170512

Share