Nudging – puffar för hållbart

Detta är Fimp-gruppen som resonerade om hur man ska agera för ett få ett vettigt och hållbart beteende vad gäller fimpar.

SÖDERKÖPING (LT)

Nudging har blivit ett begrepp på senare tid för att få kunder och medborgare till att välja hållbart. Ordet nudge (nadj) är förstås engelska och betyder puffa på någon.

Ellen Friberg, utvecklingskonsult och nätverkskoordinator i Miljönätverket Östergötland, hade tagit initiativet att bjuda in föreläsaren Erik Elvingsson Hedén, vd i företaget SB Insight i Stockholm, till en konferensdag på Scandic Nord i Norrköping.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421

Share