Ny chans för långtidsarbetslösa

Projektet Möjligheternas trädgård vill bryta socialt utanförskap

Genom trädgårdsarbete, kompetensutveckling, individuellt stöd och praktiskt arbete vill Valdemarsviks kommun ge långstidsarbetslösa chans till nya möjligheter i livet. ”I nuläget går projektet enligt planerna”, säger projektledaren Susanne Hamilton.

VALDEMARSVIK (LT)

Mellan Åbäcksholm och Vammarhöjden byggs den tidigare kallad Sinnenas trädgård om till Möjligheternas Trädgård som bekostas av bidrag från EU. Ett parkliknande område på cirka 5000 kvadratmeter precis nedanför Valdemarsviks vårdcentral. Där byggs det för fullt och…

Text och bild: EMELI TRYSBERG

Share