Nytänkande på djupet

Fredrik Remneblad, marknadsdirektör på Tekniska verken, framför en modell av kulverten ovan jord.

LINKÖPING (LT)

Bland alla nya idéer som Vallastaden kan presentera är kanske den omtalade patenterade kulverten den som tar största steget. Tekniska verken visade upp den här helt unika lösningen där alla ledningsburna nyttofunktioner förlagts tillsammans.

– Det är ganska tät bebyggelse och då behöver man ha en viss flexibilitet för att kunna hantera ledningssystemen utan att gräva

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share