Nytt center på Vrinnevi

Axel Lund från studentkåren Consensus klipper bandet, assisterar gör från vänster regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S), vårddirektör.

NORRKÖPING (LT)

Nu har invigning av Vrinnevisjukhusets nya konferens- och utbildningscenter skett med närvarande från sjukhusledningen, Region Östergötland, Linköpings universitet, studentorganisationen Consensus och regionstyrelsen.

Alla mötes- och föreläsningssalar i sjukhuset har flyttats till ett eget hus på området. Det innebär att de frigjorda ytorna används i vården i stället.

Text och bild: LARS T JACOBSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share