Ödeshög en ny turistmetropol?

Karin Käverö och Lotta Karlsson har utrett turistkommunen Ödeshög.

ÖDESHÖG (LT)

När kommunen bjuder in till turismmöte i Riddarsalen kommer många i branschen, några politiker och ett par allmänt intresserade. Alla har det gemensamt att de vill lyssna när Lotta Karlsson och Karin Käverö berättar om den utredning om kommunen som turistort som de har gjort.

Syftet är att kartlägga Ödeshögs turism och göra en bedömning av utvecklingsmöjligheterna i kommunen.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170210

Share