Oppositionen pejlar läget

De 40-talet besökarna satt vid olika bord där de diskuterade och skrev ner frågor rörande bygden.

S:T ANNA (LT)

Oppositionen i Söderköpings kommun, C, L och KD, kallade till möte i S:t Anna skola för att lyssna på vad boende i den kommundelen hade för funderingar om framtiden. De 40-talet närvarande bänkade sig runt borden tillsammans med politikerna.

Oppositionsrådet Inga-Lill Östlund (L) var sjuk och kunde inte delta. På plats var dock partikamraten, tillika regionrådet Anita Jernberger.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171110

Share