Stärk äldre och minska olyckor

Den 1 oktober är den internationella äldredagen, en dag som också infaller under den nationella kampanjveckan Bättre balans. Årets tema är träning och aktivitet. Därför kommer Norrköpings kommun, Räddningstjänsten Östra Götaland och några lokala friskvårdsaktörer att finnas på plats i Eneby och Vilbergen på torsdag, för att visa hur man enkelt kan träna upp sin balans och därigenom minska risken för fallolyckor.

Fallolyckor är vanligt bland äldre. Drygt sex gånger fler personer dör i fallolyckor än i vägtrafiken, och sju gånger fler läggs in på sjukhus till följd av fall.

– Mer än åtta av tio fallolyckor drabbar personer över 65 år och varje år söker cirka 115 000 äldre personer vård efter att ha fallit, säger Ulf Lago, ställföreträdande räddningschef på Räddningstjänsten Östra Götaland. Genom den nationella kampanjen Bättre balans ska fallolyckorna bland äldre minska. I Norrköping kommer man bland annat att arbeta med detta genom en större aktivitet på äldredagen den 1 oktober.

Med budskapet ”Håll dig på benen!” har Norrköpings kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland bjudit in personer över 65 år till Eneby centrum och Vilbergen centrum på torsdag klockan 10-12. Tillsammans med representanter från Friskis & Svettis, Korpen och FysEtt kommer man att finnas på plats för att prata om säkerhet och visa hur man kan träna upp sin balans.

– Vi kommer också att berätta om vilket stöd man kan få av oss i kommunen, till exempel anpassning av bostaden och hjälp av fixartjänsten, berättar Sonja Sköld, bostadsanpassningschef på bygg- och miljökontoret. Och så delar vi ut magneter som visar tre enkla övningar, som besökarna kan ta med hem och sätta på kylskåpet.

Share