På allsångsquiz i Drabbisdal

Bosse Trubadur (Bo Ulvan) tillsammans med sin bror Jan Ulvan och Margareta Allard.

LINKÖPING (LT)

För andra året arrangerade Vreta klosters hembygdsförening något man kallar allsångs- quiz. Det gick till så att Bosse Trubadur ledde allsång från scenen i Drabbisdal och ställde frågor som hörde ihop med den sång man sjungit.

Vädret lovade just inget annat än ostadigt, det vill säga ingenting.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170818

Share