På bördiga Vadstenaslätten

sid19GTS

Mitt i anrik och unikt vacker kulturbygd finns 52 hektar mark på det som klassas som landets bördigaste åkrar. Bostaden med 170 kvadratmeter boyta är liksom hela gården mycket välskött. Välkommen till Elvestad Klockaregården som är veckans Gård till salu.

Vadstenaslätten är av många ansedd som den vackraste delen av Östgötaslätten. Hur det förhåller sig med det är trots allt upp till var och en att tycka, men här finns något speciellt och här finns mycket. Det speciella stundtals nästan overkligt vackra ljuset har inspirerat konstnärer. Prins Eugen lär ha tillhört till den skaran.

Inom en bekväm radie finner man sådant som anrika mycket gamla små kyrkor, Omberg, Alvastra, fågelsjön Tåkern, Vättern, Vadstena och en mycket mer. Här finns också en av Sveriges bördigaste jordar.

Veckans gård, Elvestad Klockaregården, är belägen cirka 7 kilometer söder om Vadstena och nära Tåkerns norra ände. Man tar sig hit genom att köra gamla riksväg 50 söderut, svänga vänster två kilometer senare. Tre kilometer in på den vägen kommer skylten till Herrestad där man tar höger. Sedan är det bara någon kilometer innan man är framme.

Gården utgör liksom många slättgårdar något som påminner om en lummig ö i den omgivande öppna åkermarken. Ekonomibyggnader och bostad är samlade här. Trädgården och tomten är välvårdad. Framför bostadshuset med en flankerande flygel finns en gräsbevuxen gårdsrondell omgiven av en grusad väg. Från bostadens pelaruppburna balkong på framsidan kan man se över till nästa gård.

Mangårdsbyggnaden från 1943 är i 1 ½-plan med hel källargrund. Boytan uppgår till 170 kvadratmeter och biytan till hela 120. Här finns sju rum och kök samt två möblerbara hallar. Huset värms med jordvärme i vattenburet system.

Flygeln var förr arbetarbostad med två rum och kök. Kakelugnarna i rummen finns kvar, men är inte eldningsbara då skorstenen togs bort i samband med en takrenovering. Huset kan idag inte användas som bostad. Det används mest som förråd.

Fastighetens stora ekonomibyggnad är sammanbyggd med de båda flygellikt flankerande och vinkelrätt liggande byggnaderna som är magasin och det tidigare grisstallet. Den stora byggnaden inrymmer loge, planlager samt spannmålstork med ficklagring. Lagringen omfattar en kapacitet om 120 ton. Här finns även ett separat murat pannrum som rymmer panna och oljetank om 3 000 liter. I delen med det före detta grisstallet finns även snickarbod och en mindre verkstad.

Arealen uppgår till cirka 52 hektar och fördelas på fyra skiften. Åkermarken är väl samlad runt gårdscentrum och har en god arrondering. och ligger väl samlad runt gårdscentrum. Den tillhör det som idag räknas till region 1 för gårdsstöd. Avkastningsförmågan är mycket god. Här är det mest styvare lerjordar med mindre inslag av lättare jordar och syrsand. Marken brukas konventionellt.

Vadstenaslätten och den här delen av länet intar sin egen underbara plats i mångas hjärtan. Med de bördiga jordarna, en välskött gård och ett trevligt boende erbjuder Elvestad Klockaregården både gott jordbruk och ett skönt boende.

Text: BO BÄCKMAN

Share