På lunchmöte i Fivelstad

Säsongspremiär – prästen och diakonen berättade om sina liv

Marie-Anne Toll tackar Ilona Degermark, till vänster, och Marie Johansson, till höger, för deras personliga berättelser. De fick varsin växt, solanum.

FIVELSTAD (LT)

Efter sommarens uppehåll var det åter dags för de trevliga och uppskattade lunchmötena som en fyrväppling i Fivelstad anordnar. Man träffas i Församlingshemmet och har olika ämnen varje gång. Man träffas alltid den sista fredagen i månaden under de kalla månaderna…

Text och bild: EVA CARLSSON

Share