På trygghets-vandring i Åtvid

Trevlig medborgarvandring om viktigt ämne

Sabine Olovsson Andersson, trafikingenjör på Åtvidabergs kommun, vid den ommålade tunneln som bara några dagar innan var fylld med otrevligt klotter.

ÅTVIDABERG (LT)

Den 9 oktober anordnade kommunen tillsammans med områdespolisen en trygghetsvandring. De hade gått ut på sin hemsida och Facebook och satt upp lappar på anslagstavlor för att hitta intresserade och bjuda in till denna vandring. Vandringen startade vid kommunhuset klockan…

Text och bild: EMMA TRYSBERG

Share