Platsvarumärket – en kreativ historia

Ett varumärke för att inspirera till utveckling

Vadstena turism och näringsliv lanserar nu ett platsvarumärke för Vadstena. Eva och Zandra Svärd i Adolfsnäs butik hade dock inte sett den tidigare men ska lägga det nya märket på minnet.

VADSTENA (LT)

Vadstena turism och näringsliv AB lanserar nu på kommunens uppdrag ett platsvarumärke för platsen Vadstena kommun. Tanken är att det ska användas som ett enande komplement till andra lokala varumärken för den som vill berätta om Vadstena. Det finns också ett antal texter och…

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share