Premiär för nya fullmäktige

35 ledamöter tar plats i Riddarsalen

Kommunfullmäktiges ordförande Jonny Ståhl omgiven av förste vice ordförande Peter Frejhagen (t.v.) och andre vice ordförande Charles Eriksson (t.h.)

ÖDESHÖG (LT)

I vestibulen utanför Riddarsalen står Charles Eriksson och hälsar välkommen till kommunfullmäktiges (KF) första sammanträde för mandatperioden. Charles är ålderspresident och berättar att han har suttit i KF sedan 1973 eller 74 med ett kort avbrott på 90-talet för studier…

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share