Projektet Glokala Sverige

Med Agenda 2030 för att nå de globala målen

Norrköpings kommun har precis antagit nya övergripande mål kopplade till de globala Agenda 2030-målen. Kommunalrådet Karin Jonsson (C) är glad att Norrköping tagits ut.

NORRKÖPING (LT)

Norrköping är en av de kommuner som har antagits i Svenska FNförbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige. Projektet…

Share