Rådslag om flera projekt

Maggan Hultström, ordförande i den ekonomiska föreningen för Affär’n var en av talarna.

SÖDERKÖPING (LT)

Det har varit rådslag i Betania i Östra Ryd där ett antal betydelsefulla punkter togs upp, den allra viktigaste kanske var frågan om ett allaktivitetshus. Ytterligare en avdelning till förskolan som är trångbodd var ett annat aktuellt projekt.

Det händer saker hela tiden med Östra Rydsbygdens byalag som initiativtagare.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170210

Share