Rasmus tar höjd i nytt system

Rasmus Lidstedt är en av Finspångs kommuns två mätningstekniker som jobbar med att genomföra byte av höjdsystem.

FINSPÅNG (LT)

Finspångs kommun håller som bäst på att byta ut det gamla höjdsystemet till de internationella geodetiska referenssystemen Rikets höjdsystem 2000, RH 2000. Arbetet förväntas bli klart runt nyår enligt Rasmus Lidstedt, mätningstekniker på Finspångs kommun.

Rikets höjdsystem består av fyra avvägningar eller nivelleringar, vilket är en metod att mäta höjdskillnader mellan landskapets punkter.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171020

Share