Religioner i samverkan lyckat

Kommunens interreligiösa samverkansgrupp avslutade vårens arbete

Motala kommuns interreligiösa samverkansgrupp avslutade vårens arbete

MOTALA (LT)

I april 2016 startade Motala kommun en interreligiös samverkansgrupp som arbetar för att kommunen ska bli mer öppen och demokratisk. Alla 14 kyrkosamfund i Motala kommun blev inbjudna samt polisen. Varje samfund skulle representeras av två personer, helst en kvinna och en…

Text och bild: EVA CARLSSON

Share