Renovering snart i hamn

Kajen ut mot Vättern har varit avspärrad sen ett år tillbaka, då man upptäckte slukhål som vittnade om risk för ras. En tillfällig avspärrningsvall byggs nu upp i vattnet och därefter kan kajen torrläggas.

Kajen ut mot Vättern har varit avspärrad sen ett år tillbaka, då man upptäckte slukhål som vittnade om risk för ras. En tillfällig avspärrningsvall byggs nu upp i vattnet och därefter kan kajen torrläggas.

MOTALA (LT)

Ett av de mest omfattande kajrenoveringsprojekten längs Göta kanal i vinter kommer att utföras vid kajen i Motala hamn. Den nyrenoverade kajen kostar närmare fyra miljoner och beräknas stå klar i april.

Kajen ut mot Vättern har varit avspärrad sen ett år tillbaka, då man upptäckte slukhål som vittnade om risk för ras. Arbetet ingår i det kajrenoveringsprojekt som startades 2011. Den totala kostnaden för kajen i Motala hamn är beräknad till cirka 3,9 miljoner kronor och beräknas stå färdig i april.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160122

Share