Resterna av en storhetstid

Östergötlands hertig Johan avled innan hans slott var färdigställt men hans porträtt finns bevarat på porttornets fasad.

NORRKÖPING (LT)

I maj år 1613 började byggnationen av Norrköpings försvarslås, renässansslottet Johannisborg. Uppfört av hertig av Östergötland Johan, son till Johan III, efter ritningar av den holländska arkitekten Hans Fleming.

Samme arkitekt som låg bakom Norrköpingshus vilket var beläget där Hedvigs kyrka ligger idag. Norrköpingshus totalförstördes i en brand år 1604 och återuppbyggdes aldrig.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171110

Share